مسافر

بغض یعنی دردایی که رسیدن به گلوت 

بغض یعنی تنهایی و نمونده هیچکی پهلوت

بغض یعنی که غرورت نذاره بریزن اشکات 

بغض یعنی حرفایی که خشک شدن پشته لبهات 

بغض یعنی شبهایه تنهایو خرابی بغض یعنی فکرو خیالش نذاره بخوابی 


بغض هه :)
  • مسافر ...
>