مسافر


روحی که رو موج اف ام می شست کنج اتاقو سرگرم بخت خودش بود


من خیلی دوست دارم که شبا با یه صدایی بخوابم

بعضی وقتا با صدای بغضی که دیگ شکسته 

بعضی وقتا .....


این شب ها هم جنس خوابش خوب نیس

  • مسافر ...
>