مسافر

۸۲ مطلب توسط «مسافر ...» ثبت شده است


ته خط اونجاییه ک 

به خود خدام بگی

تو رو خدااااا :)

تو دنیایی ک 
یه روز روحمم منو ترک میکنه 
انتظار داشتن از دیگرون 
یه کار احمقانس...


گفته بودی بهم میرسیم

لعنتی داری بهش میرسی ک :)


حتما باید برام ختم بگیرن تا بفهمی

مُردَم ؟!؟!؟!


بدی دنیا اینجاس ک

بهش میگی دوست دارم 

اونم میگه دوسش دارم :)


من واسه ی داشتن تو نذر کردم ...

من تو رو یه فرشته فرض کردم ...


هر چی زخمی تر وحشی تر میشم


ممکنه هر آن از زندگی ببری ..


یه مغز تعطیل


لعنت به هر چی خاطرس...


موی سفید توی سن و سال کم...
دیگ جون نداره دستام 

آخر قصه رسیده 

:)


 اینو میشناسی؟


آره خب نمک دون نیس مگ؟


آره ولی آخه چرا برا خوب شدن زخمام از این میپاشی 

>