مسافر


روحی که رو موج اف ام می شست کنج اتاقو سرگرم بخت خودش بود


من خیلی دوست دارم که شبا با یه صدایی بخوابم

بعضی وقتا با صدای بغضی که دیگ شکسته 

بعضی وقتا .....


این شب ها هم جنس خوابش خوب نیس

وقتی دستات یخ میبنده میخوای دیگ تموم کنی

هه

یه تیغ توی دستات با جونت ور بره 

میدونه جرئت زدن نداری

میگه آخه تو ... میخوری 

اگ نمیتونی بزنی چرا ورداشتی منو

صدای افتادن تیغ تو حموم پخش میشه

دستات بازم سرده 


یه درد 

از نوع بهترینش 

:)


سعدیا گفتی که مهرش میرود

 از دل , ولی ...

 مهر رفت

 آبان که آرامم نکرد ...

آذر سلام .


هر روز به یه پست اکتفا میکردم 

 

نمیخوام دهن گَندَم رو باز کنم

 

من گناه کارم خیلی 

 

اما ایشون نه 

 

خواهش میکنم گوش کنید

 


 

من اختیار نکردم پس از تو یار دگر

به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست


#شهریار

ببین مشهدی چه زود رفتی

منم دیگ کم کم پیر شدم باید بیام پیشت بخوابم

یادته برام نبات خریده بودی آخه اونوقتا من خیلی خوشم میومد چایی نبات بخورم

خیلی هم گرون بود

اما تو اون سرما و بوران با اسب رفتی شب دیر وقت برگشتی وقتی نبات هارو تو دستت دیدم 

خیلی ذوق زده شده بودم 

برا بچه ها از اون پفک ها خریده بودی

یادته محمد گفته بود براش مسواک بخری

وقتی برگشته بودی گفتی هنوز خمیرش رو نپختن باید تا ماه بعدی صبر کنی

هه 

مشهدی خیلی دلم برات تنگ شده


بچه ها دیگ بزرگ شدن فک کنم دیگ نیازی بهم نداشته باشن

تو دلت منو نمیخواد ؟


عه مامان مامان چی شد 

محمد. حسین . علی بدووین بیاین 

مامان تو رو خدا بیدار شو 

مامان 

نه مامان تنهامون نذار 


هق هق هق 


به همین سادگی :)


حق به حق دارش به سختی میرسد این روزها 

ترس دارم مال هر کس غیر من باشی تو هم


کاش میشد بنویسم که حلالم بکنید

ننویسم رفقا فکر به حالم بکنید

========================

یعنی میان این همه زائر اضافیم 

دق میکنم به داد من بی نوا برس


اسلام علیک یا ثار الله


میزی برای کار

کاری برای تخت

تختی برای خواب

خوابی برای جان

جانی برای مرگ

مرگی برای یاد

یادی برای سنگ


این بود زندگی . . .


1)دل نازک نیستم بخدا فقط شاکی ام 
شاکی از خودم 
شاکی از اینکه چرا باید من انتخاب بشم برا این زندگی

2)این زندگی قانون داره 
و قانونشم اینه که همه حضرت علی باشن
وقتی نیستن یعنی اینجا یه مشکلی هست
شاید بگید همه که بهشتی نمیشن 
اما باید بشن 
چون هدف از دنیا اومدن همینه

ما تو این دنیا اومدیم که چی بشه ؟ یکی عاشق بشه یکی بخنده یکی از تنهایی گریه کنه 
هدفش اینه ؟
معنی نمیده اصن

درد رو همیشه از شاعرا یاد گرفتیم
با فیلمای عشقی عاشق شدیم
با یه چیز مسخره جک ساختیم و بهش خندیدیم
و و و ....


3)میخوام ببینم اگ درد و مرض و هر کوفت دیگه ای با هم قاطی بشن 
باهام چیکار میکنن

این منم 
یه روانی
>