مسافر


1)دل نازک نیستم بخدا فقط شاکی ام 
شاکی از خودم 
شاکی از اینکه چرا باید من انتخاب بشم برا این زندگی

2)این زندگی قانون داره 
و قانونشم اینه که همه حضرت علی باشن
وقتی نیستن یعنی اینجا یه مشکلی هست
شاید بگید همه که بهشتی نمیشن 
اما باید بشن 
چون هدف از دنیا اومدن همینه

ما تو این دنیا اومدیم که چی بشه ؟ یکی عاشق بشه یکی بخنده یکی از تنهایی گریه کنه 
هدفش اینه ؟
معنی نمیده اصن

درد رو همیشه از شاعرا یاد گرفتیم
با فیلمای عشقی عاشق شدیم
با یه چیز مسخره جک ساختیم و بهش خندیدیم
و و و ....


3)میخوام ببینم اگ درد و مرض و هر کوفت دیگه ای با هم قاطی بشن 
باهام چیکار میکنن

این منم 
یه روانی


به مرگ آسمانی فکر کن ! محکم قدم بردار

به حلق آویز داری را که از دست تو خواهد رفت تو میدانی 

که از مرگ نمی ترسم

فقط حیف است که 

هزار سال بخوابم و خوابت را 

نبینم


میگه نیستی قلبم خورده ترک


خب به درک 


یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

روز دگر به کندن دل زین و زان گذشت


میگن آدم بدا

دل ندارن

مام که از شیطون بد تر

باشه آقا نمیایم 


من کثیف کجا 

بهشت کجا 


آنلاین


اونقد زخم خوردم

که خدام گف : تحملتو عشقه :)


هه


جز تو کی میتونست از من همه دنیا رو بگیره

===================================

اسمتو زمزمه کردم این تمام شورشم بود


گاهی وقتا نباید به رو خودمون بیاریم 

به درک

راستش را بخواهید

گاهی وقتها دلم میخواهد بروم بالای کوه

فریاد بزنم

گرگ ها از فرط گرسنگی به سمتم حمله ور شوند

من هم بدوم


راستش را بخواهید

این موقع است که میفهمم برای کسی اهمیتی دارم


یه روزی منم روی سر همه جا دارم


البته به عزت شرف «لا اله الا الله»

>